راهنمای انتخاب کفش (قسمت اول)

راهنمای انتخاب کفش (قسمت اول)

امروزه بیشتر کفش هایی که در بازار می بینیم نه تنها راحت نیستند بلکه برای پایمان هم مناسب نیستند. بنابراین نباید به خاطر اینکه چیزی مد می شود درد بکشید. هنگامی که می خواهید کفش بخرید آگاهی های لازم را در مورد انتخاب کفش به دست آورید.